СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЙОАН ПАВЕЛ“ ООД

Първата частна специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания в България.

vhod na bolnitsa sveti ioan pavel Осъществява диагностика и лечение на всички видове кръвни заболявания при възрастни пациенти :

  • Анемии
  • Нарушение на кръвосъсирването
  • Болести на лимфопоезата
  • Болести на хемопоезата
  • Нарушение на имунитета

В болница „Йоан Павел“ се провежда химеотерапия, таргетна терапия и имунотерапия на заболяванията на кръвта, костния мозък и лимфните възли.

Болничното заведение извършва консултации при всички видове кръвни заболявания, профилактика на кръвните заболявания.

 

Болницата има договор с НЗОК и приема болни с направление за хоспитализация, като лечението е БЕЗПЛАТНО!

 

РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:
– КП № 241 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СТАДИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ СОЛИДНИ ТУМОРИ И ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ при лица над 18 години
– КП № 242 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕВКЕМИИ при лица над 18 години
– КП № 243 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИМФОМИ при лица над 18 години
– КП № 244 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРАГИЧНИ ДИАТЕЗИ. АНЕМИИ при лица над 18 години

 

Амбулаторни процедури
1. Амбулаторна процедура № 06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания.
2. Амбулаторна процедура № 07 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания.
3. Амбулаторна процедура № 08 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти надомашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и пероролна химиотерапия
4. Амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по Кл.пътека „242,243,244“ при лица над 18 години.